LVPH

De Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH) werd opgericht op 15 april 2010 in de schoot van de Liberale Mutualiteiten om het streven naar volwaardig burgerschap van personen met een beperkingen te versterken.  De vzw doet dit op twee manieren: enerzijds is er een aanbod gericht naar personen met een handicap zelf. Dit aanbod bestaat o.a. uit het verstrekken van informatie en het verspreiden van het ledenblad ‘Onbegrensd’.

Anderzijds vindt de vzw de emancipatie en de zelfbewustmaking van haar leden belangrijk en zal ze de belangen van personen met een handicap, ongeacht hun leeftijd of de aard van hun handicap verdedigen, ongeacht hun leeftijd of de aard van hun handicap. Personen met een handicap worden nog te vaak geconfronteerd met ongelijkheid ten gevolge van hun beperking. LVPH wil deze discriminatie aanvechten en strijdt voor gelijkwaardige rechten.  Daarvoor is ze o.m. aangesloten bij het ‘Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap’ (VGPH).

De Liberale Mutualiteiten vinden dan ook de volwaardige betrokkenheid van personen met een handicap belangrijk in de beleidsstructuren van deze vereniging.  LVPH bestaat niet enkel uit professionelen, maar ook uit personen met een handicap of hun vertegenwoordigers.

"Voel je je op een of andere manier betrokken bij het beleid rond personen met een handicap? En wens je mee na te denken over een oplossing voor de problemen waarmee personen met een handicap worden geconfronteerd? LVPH is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers."

Contact

Liberale Vereniging van Personen met een Handicap
Livornostraat 25
1050 Brussel
02 542 86 25
Jean-Pierre.Roos@mut400.be
www.lvph-lm.be


​​​​