Liever Thuis LM

Heel wat mensen zorgen thuis voor een naaste die vanwege ouderdom, ziekte of handicap zorgbehoevend is. Wanneer dit gebeurt vanuit een wederzijdse betrokkenheid, op regelmatige basis en buiten het kader van professionele hulpverlening, dan worden deze mensen 'mantelzorgers' genoemd.

Omdat een thuiszorgsituatie niet vanzelfsprekend is en mantelzorgers extra ondersteuning verdienen, richtte de Liberale Mutualiteit in het jaar 2000 de vzw Liever Thuis LM op, een door de Vlaamse overheid erkende vereniging.

Als een van de zes Vlaamse mantelzorgverenigingen zet de vzw Liever Thuis LM zich dagelijks in voor de ondersteuning van mantelzorgers en zorgbehoevenden. Zo kun je 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bij de vereniging terecht met vragen over mantelzorg of thuiszorg.

Daarnaast informeert de vzw Liever Thuis LM haar leden over allerhande onderwerpen. De vereniging biedt brochures aan en publiceert vier maal per jaar het ledenblad 'Liever Thuis' waarin thema’s aan bod komen die te maken hebben met zorg. Op de infosessies, die georganiseerd worden in Vlaanderen en Brussel, komen allerhande onderwerpen aan bod en wordt de mogelijkheid geboden om contacten te leggen met andere mantelzorgers en zorgbehoevenden. Ook via de website biedt de vereniging heel wat nuttige informatie aan.

Tenslotte komt de vzw Liever Thuis LM ook op voor de belangen van haar leden. Zo ijvert de vereniging bij de overheid voor een goed uitgebouwde dienstverlening en vindt regelmatig overleg plaats met verschillende organisaties uit de zorgsector. Problemen en knelpunten worden aangekaart en besproken.

Ervaar je zelf een knelpunt of zit je met een vraag? Aarzel niet om contact op te nemen met de vereniging, samen kan een antwoord gezocht worden op jouw vragen.

Word gratis lid!
Je kunt je lidmaatschap eenvoudig aanvragen bij de vereniging en dit per telefoon, e-mail of brief.Contact

vzw Liever Thuis LM
Livornostraat 25 – 1050 Brussel
Tel.: 02 542 87 09 – Fax: 02 542 86 99
lieverthuis@mut400.be
www.lieverthuislm.be
​​​​​​