In België erkende vaccins

Wij verlenen een tegemoetkoming in de kostprijs van alle in België erkende vaccins. De tegemoetkoming bedraagt 15 euro per lid en per kalenderjaar.

Voorwaarde

De tegemoetkoming geldt niet voor:

  • Reisvaccins die voorkomen op de lijst van dvaccins1.jpge Federale Overheidsdienst Volksgezondheid België.
  • Anti-malariamiddelen die voorkomen op de lijst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid België.
  • Diegene die, op het ogenblik van de vaccinatie, in aanmerking komen voor een gratis vaccin in het kader van een vaccinatieprogramma van de overheid.

Wat te doen?

Dien het BVAC-attest of het attest dat je kan bekomen bij je lokaal kantoor in en laat het invullen door het vaccinatiecentrum.