Oordoppen

oordoppen_small.jpg

Langdurige blootstelling aan lawaai of te luide muziek kant nefaste gevolgen hebben voor je oren. De Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be ro​ept gehoorschade een halt toe en verleent een tegemoetkoming van 25 euro bij de aankoop van op maat gemaakte oordoppen.

 

Voorwaarden

  • De oordoppen moeten gemaakt worden bij een door de FOD Volksgezondheid erkende audioloog/audicien.
  • De tegemoetkoming mag nooit meer bedragen dan het bedrag betaald door het lid.

Wat te doen?

Je dient een kopie van de aankoopfactuur in bij het ziekenfonds.