Psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren

Steeds meer jongeren krijgen te maken met psychologische problemen. Als ouder probeer je deze problemen zo goed mogelijk op te vangen, maar soms is dat niet voldoende en heeft je kind ook nood aan professionele psychologische ondersteuning.

Om deze professionele psychologische hulp toegankelijker te maken, geeft de Liberale Mutualiteit een tussenkomst tot 120 euro aan jongeren voor psychologische begeleiding - al dan niet in groepsverband -. 


 Voor psychologische begeleiding voor volwassenen gelden er andere voorwaarden​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Haal het attest af bij je ziekenfonds en bezorg het volledig ingevuld terug.​​