Orthodontie

​Orthodontie zorgt ervoor dat scheve tanden een mooie en rechte rij vormen door middel van een beugel of blokjes. Een orthodontische behandeling is niet enkel van belang voor een mooi gebit. Een verkeerde stand van de tanden kan namelijk problemen veroorzaken op het vlak van de uitspraak, de spijsvertering en zelfs de ademhaling.

De verplichte ziekteverzekering betaalt je een deel terug voor orthodontie. De Liberale Mutualiteit voorziet een extra bedrag bovenop de tussenkomsten van de verplichte ziekteverzekering. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​De verplichte ziekteverzekering voorziet twee tegemoetkomingen voor orthodontie:


Je ontvangt een terugbetaling voor de correctie van:
• de frontale en laterale kruisbeten;
• de frontale en laterale dwangbeten;
• de positie van de snijtanden als preventie van anterieure traumata;
• het ruimtegebrek gedurende de wisselfase.

De tegemoetkoming is een forfaitair bedrag van 289,14 euro. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan ontvang je 385,52 euro.

Wat te doen?

Je hoeft zelf niets te doen om deze terugbetaling te ontvangen. De orthodontist moet enkel bij het getuigschrift voor verstrekte hulp een kennisgeving aan het ziekenfonds bezorgen. Je ontvangt de helft van het bedrag bij het begin van de behandeling, de andere helft bij het einde ervan.


Je ontvangt een tegemoetkoming voor orthodontie tot 22 jaar. De bedragen zijn vast, welke technieken en/of toestellen je orthodontist ook gebruikt.

Normale tegemoetkoming​ Verhoogde tegemoetkoming​
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2014 of *sinds 1 april 2014 ​
Onderzoek vóór een eventuele behandeling (1)​ ​€ 32,50* ​€ 43,33*
Analyse van de gegevens en opmaak behandelingsplan​ ​€ 27,69* ​€ 36,91*
Regelmatige behandeling na plaatsing apparaat (2)​ ​€ 18,02 ​€ 24,02
Controle nadat het apparaat is verwijderd (3)​ ​€ 13,11 ​€ 17,47
Forfait voor het apparaat (4)​ ​€ 136,46 ​€ 181,94

(1) Het onderzoek gaat gepaard met het verzamelen van gegevens en het vervaardigen van de studiemodellen.  
(2) Twee zittingen per kalendermaand zijn terugbetaalbaar, met een maximum van zes zittingen per zes kalendermaanden. Tijdens de volledige behandeling zijn maximaal 36 terugbetalingen mogelijk. 
(3) Maximaal vier terugbetalingen per jaar; maximaal twaalf terugbetalingen mogelijk.  
(4) Dit bedrag wordt tweemaal uitbetaald: een eerste keer na de plaatsing van het apparaat; een tweede keer na de eerste zes zittingen van regelmatige behandeling (ten vroegste de zesde kalendermaand van behandeling).

Wat te doen?

Om deze terugbetaling te ontvangen, moet je het formulier 'Kennisgeving orthodontie' vóór de vijftiende verjaardag bezorgen aan je ziekenfonds. Je moet dit formulier eerst laten invullen door de orthodontist. Let op: de behandeling mag uiterlijk 2 jaar na ontvangst van het formulier 'Kennisgeving orthodontie' starten. Geef tijdens de behandeling alle attesten voor verstrekte hulp die je van de orthodontist ontvangt onmiddellijk door aan je ziekenfonds.