Dagopvang in een centrum voor palliatieve zorgen

​Voor een dagverblijf in een palliatief centrum kan worden geopteerd indien men niet thuis wenst verzorgd te worden of wanneer dat onmogelijk is. Onze tegemoetkoming bedraagt 5 euro per dag en dit voor maximaal 75 dagen per kalenderjaar.

Voorwaarde

De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan het werkelijk betaalde bedrag.

Wat te doen?

Je dient de originele factuur in van het erkend palliatief dagcentrum.