Ergotherapie

ergotherapie.jpg
​Dankzij ergotherapie kunnen mensen in staat worden gesteld zo zelfstandig mogelijk te functioneren in hun leef-, woon- en werkomgeving. Om de gewenste zelfstandigheid weer mogelijk te maken (na bijvoorbeeld een hospitalisatie), start onze ergotherapeut(e) in samenspraak met het ziekenhuis, een ergotherapeutische begeleiding op bij je thuis.

De ergotherapeut leert je:

  • Opnieuw bepaalde handelingen uit te voeren
  • Anders te gaan handelen
  • Mogelijkheden te ontdekken en uit te diepen en deze zo nodig te oefenen en te trainen
  • Hulpmiddelen uit te zoeken en ermee om te gaan
  • Hoe je woning aan te passen

Graag geeft zij richtlijnen en informatie aan zowel personen uit je omgeving als aan verzorgers in verband met onder andere persoonlijke verzorging, het uitvoeren van de dagelijkse huishoudelijke taken en de deelname aan het actieve leven.