Thuisverpleging niet vergoed door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


Voor prestaties van thuisverpleging die niet zijn opgenomen in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en die verstrekt worden door een erkende dienst voor thuisverpleging, verlenen we een tegemoetkoming van 50% in de kostprijs. Voor onderstaande prestaties kan je op een tegemoetkoming rekenen:

  • Aan- en uitkleden zonder toiletthuis.jpg
  • Bloeddruk meten
  • Druppels in de ogen doen
  • Klaarzetten medicatie
  • Steunverband ter hoogte van de onderste ledematen aanbrengen
  • Glycemie controleren

Voorwaarde

Het totale bedrag van de tegemoetkoming verleend in het kader van deze dienst is beperkt tot maximaal 100 euro per lid en per kalenderjaar

Wat te doen?

Je dient de gekweten factuur in die afgeleverd werd door de dienst ‘Thuisverpleging’.