Zorgverblijf

​Je bent hulpbehoevend en de persoon bij wie je inwoont en die je verzorgt, kan wegens ziekte, hospitalisatie, vakantie of andere omstandigheden tijdelijk niet meer voor je zorgen? Wij komen tussenbeide in de opvangkosten van een door het ziekenfonds erkende instelling en betaalt 8 euro per overnachting. Je moet minstens 3 overnachtingen opgenomen worden en de tegemoetkoming is beperkt tot maximaal 30 overnachtingen per kalenderjaar. Na een kortverblijf dien je weer opgevangen te worden in het thuismilieu.

Het kortverblijf mag dus geen overgangsmaatregel zijn in afwachting van een definitieve opname in een verzorgingsinstelling. De tussenkomst kan in geen geval de gevraagde pensionprijs overschrijden.

Wat te doen?

Om van dit voordeel te genieten, volstaat het om het aanvraagformulier in te vullen, eventueel met de hulp van de mantelzorger of maatschappelijk werken en dit formulier te bezorgen aan je mutualiteitsafdeling of de Sociale dienst. Zij zullen op hun beurt een dossier samenstellen voor de medische directie. De tegemoetkoming wordt slechts uitbetaald na het kortverblijf en dit op voorlegging van de gekweten factuur.

Het aanvraagformulier kan je hier downloaden.