Bloedglucosemeter, bloedglucosestrips, insuline-injectienaalden, prikpen en lancetten

diabetes-materiaal.jpg
Mensen die aan diabetes lijden en die zelfcontrole uitvoeren hebben recht op een tegemoetkoming van 50% in de aankoopprijs van een Bloedglucosemeter, bloedglucosestrips, insuline-injectienaalden, prikpen en lancetten.Voorwaarde

De verschillende tegemoetkomingen (bloedglucosemeter, bloedglucosestrips, insuline-injectienaalden, prikpen of lancetten en lidgeld voor een erkende diabetesvereniging) voor diabetes zijn cumuleerbaar maar mogen samen het maximaal voorziene bedrag van 150 euro per lid en per kalenderjaar niet overschrijden.

Wat te doen?

  • Bij de eerste aanvraag: een medisch getuigschrift voorleggen waaruit de noodzaak van zelfcontrole blijkt.
  • Indienen van het aankoopbewijs van het materiaal OF de aankoopkaart van het materiaal, te bekomen bij je lokale kantoor.