IJskap

Chemotherapie is een zware behandeling voor de patiënt die bovendien nog eens te maken krijgt met haaruitval. Dit neveneffect kan beperkt worden door bij de behandeling gebruik te maken van een ijskap. Daarom verleent de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be een tussenkomst aan vrouwen die aan borstkanker en/of ovariumkanker lijden én behandeld worden met taxanen en/of antricyclines én bij wie een ijskap wordt aangewend.

Voorwaarde

Deze tegemoetkoming in de kostprijs van een ijskap bedraagt 12,50 euro per chemotherapiesessie en is beperkt tot 6 sessies per kalenderjaar.

Wat te doen?

Om van dit voordeel te genieten, volstaat het een attest van de ziekhuisarts die de chemotherapiebehandelingen heeft uitgevoerd in te dienen. In dit attest moet vermeld staan dat er een ijskap werd gebruikt alsook het aantal sessies waarvoor de ijskap werd gebruikt.