Pruiken

​Een behandeling tegen kanker leidt vaak tot haaruitval. Sommige mensen verkiezen dan een pruik. De Liberale Mutualiteit van Brabant geeft je een tegemoetkoming van maximaal 50 euro in de aankoop van een pruik. Dit voor zover er eveneens een tussenkomst is voorzien in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Voorwaarde

De tegemoetkoming mag nooit meer bedragen dan het verschil tussen het betaalde bedrag en de tegemoetkoming toegekend in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Wat te doen?

Bezorg jouw ziekenfonds een kopie van de aankoopfactuur.