Logopedie

logopedie.jpgIndien je voor jezelf of voor je gezin een beroep doet op een logopedist en er is voor deze behandeling geen terugbetaling voorzien in de verplicht verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, dan geeft de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be toch een tegemoetkoming van:

  • 10 euro per zitting met een maximum van 40 zittingen.
  • 10 euro voor het bilan met een maximum van twee tegemoetkomingen (één om de zes maand).

Wat te doen?

Je dient een aanvraag in bij de adviserend geneesheer.