Pedicure

​Voor leden vanaf 60 jaar, alsook voor leden die aan diabetes lijden (type I – insuline-afhankelijk), betaalt de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be 2,50 euro per voetverzorging terug, met een maximum van 6 voetverzorgingen per kalenderjaar. De tegemoetkoming is jaarlijks uitbetaalbaar.

Voorwaarde

  • Het bedrag van de tegemoetkoming kent een maximum van 15 euro per lid en per kalenderjaar.

Wat te doen?

  • Bij je eerste aanvraag als diabetespatiënt: je dient een medisch attest in dat diabetes type I aantoont.
  •  Dien je aanvraag in vergezeld van de factuur van een erkende pedicure. Je kan een fiche bekomen bij je lokale mutualiteitsafdeling waarop de pedicure de verschillende voetverzorgingen noteert.