Ziekenvervoer

​Heb je nood aan ziekenvervoer? Ons ziekenfonds verleent onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde redenen van ziekenvervoer een tegemoetkoming. De tegemoetkoming is verschillend al naargelang het over dringend of niet-dringend ziekenvervoer gaat.

Voor het niet-dringend ziekenvervoer werken we voor het vervoer per ziekenwagen, lichte sanitaire wagen, taxi en vervoer door een vrijwilligersorganisatie, met de Mutas-oproepcentrale. Om gebruik te maken van deze dienst kan je de Mutas-oproepcentrale bereiken op het nummer 078 15 95 95. Mutas zal voor jou het meest geschikte vervoermiddel bepalen. Voor bepaalde vervoeren zal je slechts een beperkt remgeld dienen te betalen. Maar ook de leden die met hun eigen wagen of de wagen van een derde bepaalde verplaatsingen naar een ziekenhuis maken, kunnen rekenen op een kilometervergoeding.

Voor personen die nierdialyse, een behandeling tegen kanker (radiumtherapie, chemotherapie, follow-up) volgen is er een speciale regeling uitgewerkt. Een uitgebreide brochure over de vervoeren waarvoor een tegemoetkoming voorzien is, de tegemoetkoming en de gedetailleerde formaliteiten van de dienst Ziekenvervoer, is beschikbaar bij de Liberale Mutualiteit van Brabant of in een van haar plaatselijke kantoren. Download hier de brochure.

Voorwaarde

Voor de dienst Ziekenvervoer is een wachtperiode van zes maanden van toepassing.

Wat te doen?

Download hier (deel 1) en (deel 2​) van het het aanvraagformulier voor niet-dringend ziekenvervoer.