Wie zijn wij

De structuur van de Liberale Mutualiteit heeft de vorm van een piramide: helemaal bovenaan vinden we de Landsbond van de Liberale Mutualiteit, met daaronder de ziekenfondsen en de plaatselijke kantoren. Met deze kantoren komen de leden het meest in contact. Hier kunnen ze terecht voor terugbetalingen van onder meer de ziektebriefjes, administratieve hulp en informatie.

Om de zes jaar kunnen de leden de Algemene Vergadering van hun ziekenfonds kiezen of er zich kandidaat voor stellen.Deze Algemene Vergadering kiest dan op haar beurt de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering heeft een zeer uitgebreide taak: zo legt ze het bedrag van de bijdragen vast en bepaalt zij de verschillende aanvullende diensten. De Raad van Bestuur wordt belast met het dagelijks bestuur van het ziekenfonds. De Algemene Vergadering van de Landsbond is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, deze kiezen dan op hun beurt ook de Raad van Bestuur voor de Landsbond.

Landsbond van Liberale Mutualiteiten
Livornostraat 25
1050 Brussel
tel: 02 542 86 00
fax: 02 542 86 99

De Landsbond van de Liberale Mutualiteiten overkoepelt deze ziekenfondsen:

LM Plus

Kalkoven 22 – 1730 Asse
0800 17 417
info@lmplus.be


LM MUTPLUS.be
Koninginneplein 51-52 – 1030 Brussel
02 209 48 11
info@mutplus.be


LM Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109 – 9000 Gent
09 223 19 76
info.ov@lm.be

ML Hainaut-Namur
Centre de gestion de La Louvière
Rue Anatole France 8-14
7100 La Louvière
064 23 61 90 – 064 23 61 91

Centre de gestion de Namur
Rue Bas de la Place 35
5000 Namur
081 23 18 23 – 081 24 10 37
contact@mut409.be


ML Liège
Rue de Bruxelles 174 G
4340 Awans
0800 14 448 – 04 253 22 02
secretariat@libramut.be

ML Luxembourg
Avenue de la Gare 37
6700 Arlon
063 24 53 00 – 063 21 73 29
contact@mutualiteliberale.be