Skip to main content

Documenten

Je kunt de formulieren bekijken per thema of een zoekterm ingeven. Alle formulieren kun je downloaden en afprinten.

​​​​

74 resultaten

Arbeidsongeschiktheid

Getuigschrift arbeidsongeschiktheid - loontrekkende

Getuigschrift arbeidsongeschiktheid - zelfstandige

Aanvraag deeltijdse werkhervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid - loontrekkende

Aanvraag deeltijdse werkhervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid - zelfstandige

Informatienota vrijwilligerswerk

Bewijs van arbeidshervatting of van werkloosheid

Verklaring in geval van een toegelaten activiteit als loontrekkende

Bankgegevens

Mededeling van het bank- of postrekeningnummer

Dienst maatschappelijk werk

Aanvraag tot registratie als mantelzorger

Aanvraag van een tegemoetkoming voor residentiele zorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Geboorte

Borstvoeding

Luiers

Zwangerschapszwemmen en -yoga

Hospitaal-Plus

Aanvraag tot tegemoetkoming Dagforfait Basis/Plus

Aanvullende kosten Hospitaal-Plus

Medisch attest

Aanvraag tot tegemoetkoming Hospitaal-Plus 100, 200 en Franchise

Overstap Hospitaal-Plus 100 naar Hospitaal-Plus 200

MiFID checklist

MiFID verklaring

Medische vragenlijst

Verzekeringsvoorstel

Algemene voorwaarden Hospitaal-Plus Dagforfait Basis/Plus

Algemene voorwaarden Hospitaal-Plus 100 en 200

Productfiche Hospitaal-Plus Dagforfait Basis/Plus

Productfiche Hospitaal-Plus 200

Productfiche Hospitaal-Plus 100

Informatiefiche onderneming Hospitaal-Plus

Lid worden

Hoe bereik je ons?

Inschrijvingsformulier

Mutatieformulier

Verklaring van onderwerping - werkloze

Verklaring van onderwerping - werkgever

Wijzig je gegevens

Verklaring van onderwerping - Zelfstandigen

Medische zorgen

Herstel-, rust- en zorgverblijf

Geneeskundige verzorging in het buitenland

diabetes

Attest pedicure

Preventief onderzoek van de prostaat

Tandzorgen

Reductiekaarten voor het openbaar vervoer

Aanvraag voor een reductiekaart voor het openbaar vervoer

Tandverzekering

Aanvraag tot tegemoetkoming Denta Plus

MiFID checklist

MiFID verklaring

Verzekeringsvoorstel

Algemene voorwaarden Denta Plus

Productfiche Denta Plus

Vlaamse Sociale Bescherming

Aanvraag tot verandering van zorgkas

Aanvraag tot registratie als mantelzorger.pdf

Aanvraag zorgbudget mantel- en thuiszorg.pdf

Aanvraag zorgbudget residentiële zorg.pdf

Indiening van een bezwaar tegen de beslissing van een zorgkas

Aanvraag tot verandering van zorgkas

Voordelen en diensten

Mutas - uitgesloten sporten

Psychologische begeleiding voor jongeren: consultaties

Niet-dringend ziekenvervoer 2

Psychologische begeleiding voor jongeren: mindfulness

Bestelformulier Mat-Plus manueel

Bodystyling

Verblijfsaanvraag Cosmopolite

Verblijfsaanvraag Liberty

Bestelformulier Mat-Plus digitaal

Infraligne

Jeugd

Psychologische begeleiding voor volwassenen: consultaties

Psychologische begeleiding voor volwassenen: mindfulness

Dieetadvies

Niet-dringend ziekenvervoer 2

Oog voor lekkers

Optiek

Sport en fitness

WW (Weight Watchers)